Yhteydenottolomake ei ole käytössä, mikäli tietosuojailmoitusta ei ole hyväksytty. Voit hyväksyä ilmoituksen ja ottaa palvelun käyttöön valikosta yksityisyys kohdasta.

Moderni palkanlaskenta

Yksi ratkaisu kaikille toimintamaille.

Automatisoitu palkanlaskenta tietojen muuttuessa.

Valmis integraatio Tulorekisteriin.

Nopea. Tarkka. Automatisoitu

Cloudator Payroll siirtää palkanlaskennan manuaaliset tehtävät nopeaan ja tarkkaan pilvipalveluun, jonka harmonisoitu ympäristö mahdollistaa henkilöstökulujen ennustamisen reaaliajassa riippumatta työehtosopimuksista tai maiden välisistä rajoista.

Pilvipohjainen ratkaisu

Cloudator Payroll on täysin pilvipohjainen ratkaisu, joka mahdollistaa suuyritysten vaatiman nopeuden, skaalautuvuuden sekä helppokäyttöisyyden.

Globaali palkkahallinto yhdestä järjestelmästä

Yhtenäistetty raportointi ja analytiikka globaaliin palkanlaskentaan.

Nopeat palkka-ajot

Reaaliaikaisuus mahdollistaa välittömät tulokset palkka-ajoille, raporteille, budjeteille sekä ennusteille.

Reaaliaikaiset integraatiot

Cloudator Payroll on rakennettu tukemaan reaaliaikaisia integraatioita ulkoisten ohjelmistojen kanssa. Muutokset tietoihin päivittyvät välittömästi läpi koko järjestelmän automaattisten prosessien toimesta.

Automatisoidut toiminnot

Toistuvat tapahtumat ja organisaatioiden laajuiset muutokset voidaan automatisoida vähentämällä manuaalista työtä ja siitä syntyviä virheitä.

Kaikki työkalut yhdessä

Yhtenäistetty järjestelmä takaa tietojen helppokäyttöisyyden, nopeamman palkkaprosessoinnin sekä saumattoman käyttökokemuksen.

Reaaliaikainen

Cloudator Payroll palkka- ja ajanhallintaprosessit tapahtuvat reaaliajassa. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin, budjetoinnin sekä ennustamisen. Tuhansia palkkalaskelmia voidaan ajaa minuuteissa tuntien tai jopa päivien ja viikkojen sijaan.

Katso video

Monikansallinen

Cloudator Payroll yhdistää maksut eri maiden ja työehtosopimusten välillä pitäen huolen lainsäädännön noudattamisesta ja päivittämisestä.

Katso video

Automaatio

Suoraviivaisempi palkanlaskenta automatisoidulla työnkululla takaa virheettömät tulokset. Cloudator Payroll kykenee retrolaskelmiin ja validoi jokaisen palkkajakson viimeisten muutosten perusteella, jopa konfiguraatiotasolta asti. Tämä vähentää merkittävästi manuaalista työtä ja inhimillisiä virheitä.

Yhtenäinen ratkaisu

Cloudator Payroll yhdistää kaikki palkanlaskennan tehtävät saumattomaksi kokonaisuudeksi useiden eri ohjelmistojen ja integraatioiden sijaan.

Yhtenäinen palkkaratkaisu tarjoaa johdolle, esimiehille ja HR-henkilökunnalle nopean ja mutkattoman tavan nähdä henkilöstökulujen sisälle ja niiden vaikutuksen liiketoimintaan palkka-, ajanhallinta- ja kulunhallintatyökaluilla. Organisaatiot voivat helposti integroida palkkatiedot minkä tahansa HCM tai ERP järjestelmän kanssa turvallisesti ja saumattomasti.

Yhtenäistetty järjestelmä mahdollistaa myös työntekijöiden pääsyn palkkahallinnon prosesseihin päätelaitteesta tai organisaation koosta riippumatta.

Katso video

Työajan hallinta

Kerää työaikatapahtumat, seuraa ja hallinnoi työvoiman ajankäyttöä.

Työajan suunnittelu, työtunnit, poissaolot, saldot sekä lomat ovat saumattomasti yhteydessä paikassa valmiina palkanlaskennan prosesseille.

 • Työajan suunnittelu
 • Työaikatapahtumien hallinnointi
 • Saldot
 • Poissaolot
 • Lomat

Kulunseuranta

Cloudator Payrollin kulunhallinta mahdollistaa matkakulujen hallinnan paikallisen lainsäädännön tai sisäisten sopimusten mukaan. Nopeaa ja läpinäkyvää matkakorvausten hallintaa koko työvoimalle.

 • Matkakorvaukset
 • Konfiguraatiot paikalliselle lainsäädännölle
 • Matkojen ennakkomaksut sekä automaattiset valuuttamuunnokset
 • Pankki-integraatiot

Itsepalvelu

Päivittäiset toimenpiteet sekä raportointi miltä tahansa laitteelta reaaliajassa esimiesten sekä yksittäisten työntekijöiden tarpeisiin.

 • Loma- ja liukumasaldojen tarkastelu
 • Loma- ja poissaolopyynnöt
 • Henkilökohtaisten tietojen muokkaus
 • Palkkalaskelmien analysointi päivätasolla

Laajennettavuus

Mahdollisuus laajentaa perustoimintoja käyttötapauskohtaisilla laajennuksilla. Saumaton integraatio HCM ja ERP järjestelmiin.

 • Integraatio HCM ja ERP järjestelmiin
 • Mukautettuja laskutoimituksia järjestelmälaajennuksilla

Turvallisuus ja teknologia

Tietoturvallisuus on avainasemassa kaikissa pilvipohjaisissa järjestelmissä, mutta etenkin järjestelmissä, jotka sisältävät kriittisiä käyttäjätietoja. Yhdistelmä oikeita teknologioita ja turvallisuuskäytäntöjä takaavat tietojen koskemattomuuden.

Kerroksittainen tietosuoja

Cloudator Payroll on rakennettu vastaamaan tiukimpia turvallisuusstandardeja. Kerroksittainen tietosuojamalli yksittäisillä käyttäjäoikeuksilla, salatut tietoyhteydet, tapahtumien kirjaaminen sekä tunkeutumisen tunnistus takaavat korkealuokkaisen tietosuojan.

 • Tiukka käyttäjäoikeuksien valvonta
 • Salatut tietoyhteydet
 • Tapahtuma- ja todistekirjaus
 • Automaattinen poikkeavan käytön esto

Käyttöoikeuksien valvonta

Pääsy kaikkiin järjestelmän toimintoihin voidaan konfiguroida yksitellen jokaiselle käyttäjälle luomalla käyttöoikeusryhmiä ja erikoisoikeuksia. Automaattinen poikkeavan käytön ja hyökkäyksien esto takaavat, ettei luvatonta pääsyä myönnetä missään tapauksessa.

 • Käyttöoikeusryhmät
 • Roolipohjainen pääsy
 • Vahingollisen pääsyn esto

Moderni teknologia

Pilvinatiivit ohjelmointikielet mahdollistavat nopean ja ketterän sovelluskehityksen sekä yksinkertaistavat järjestelmän ylläpitoa.

 • Pilvinatiivia teknologiaa
 • Nopea sovelluskehitys
 • Yksinkertaistettu ylläpito

Nopea ja turvallinen pilvipalvelu

Muistissa sijaitseva, verkostoitu tiedonhallintajärjestelmä vähentää vasteaikaa, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen prosessoinnin sekä skaalautuvuuden.

 • Muistissa sijaitseva tiedonhallinta
 • Skaalautuvuus
 • Hajautettu ympäristö
 • IBM pilvikeskus